Efektivita hospodárenia so zdrojmi energie

Priehrada Tri úžiny, Čína

Príroda má jednu neoceniteľnú vlastnosť: dokonalú efektivitu využívania zdrojov. Je veľmi pravdepodobné, že príroda využíva všetok potenciál slnečnej energie, ktorá je našej planéte k dispozícií, na svoj metabolizmus a kolobeh živín. Je preto skutočne málo pravdepodobné, že človek príde na to, ako urobiť z jedného joulu dva. Teda ak platí zákon zachovania hmoty a energie. [...]

… a chráň nás od zlého, amen, alebo koľko reklamy je v meste už priveľa?

V poslednom desaťročí sa akoby roztrhlo vrece s veľkoplošnými reklamami po celej Bratislave. Obchodné informácie nás bombardujú zo všetkých strán a zo všetkých médií. V mestskom prostredí si na reklamné pútače vyberajú čoraz vyššie polohy a väčšie plochy. Treba predsa byť čo najviditeľnejší. Aby sa človek dokázal koncentrovať na to, čo je podstatné, si musí [...]

Spevňovanie pôdy v mestách

V Čínskom meste Sang-hai dokončia každé dva týždne jeden mrakodrap.

Výstavba infraštruktúry a budov súvisiaca s územným rozvojom znamená významné zmeny v pomere zastavaných a nezastavaných plôch. Horúčkovitá výstavba v nedávnych rokoch sa po nástupe krízy zmiernila, no spevňovanie pôdy je stále hrozivým faktorom rozvoja.

[...]