Kontakt

Juraj Berdis
Mlynské pole 13
900 91 Limbach
+421 907 387 159

Cenník sprievodcovania nájdete na stánkach SSSCR:
SSSCRssscr_cb_neg